Studie- och yrkesvägledare

Mitt namn är Karoline Larsen Andersson och jag jobbar som Studie- och Yrkesvägledare på Dahlstiernska gymnasiet i Mellerud. Jag hjälper elever i frågor som rör utbildning, arbete och yrke. För eleverna på gymnasiet ger jag stöd och hjälp i behörighetsfrågor, ansökningsprocesser, yrkesval, arbetsmarknadsprognoser och mässor, samt organiserar skuggningar och gymnasiebesök. Här på hemsidan finns generell information från SYV, samt ”aktuellt just nu”.

Jag arbetar måndag till fredag kl. 8:00-16:00.

Jag är anträffbar på plats, på telefon 0530-182 60 samt e-post karoline.larsen.andersson@mellerud.se

Här kommer lite uppdaterad information kring gymnasievalet 2024.  

Brev med lösenord till Indra (sökportalen) skickas ut vecka 48/49 till elevens folkbokföringsadress.

6 december   Indra öppnas för eleverna och de kan göra sina val i systemet

1 februari      Sista dag att göra sitt gymnasieval. Indra stänger kl. 16:00

11 april          Preliminärt antagningsbesked

11 april          Omvalsperioden öppnar. Alla ändringar måste göras av SYV

3 juni             Omvalsperioden stänger.

25 juni           Eleverna får sitt antagningsbesked med svarsbesked

4 juli              Sista dag att svara på svarsbesked (svaras ej mister eleven sin plats)

5 augusti       Reservantagningen startar

OBS!

  • Elever som söker inom Fyrbodal antagningsområde (till exempel Vänersborg, Trollhättan, Uddevalla) kan lägga in ansökan själv – se karta över städer/orter inom Fyrbodal på hemsidan www.soktillgymnasiet.se
  • Alla som söker till övriga antagningsområden (till exempel Åmål, Säffle) måste söka via SYV
  • Valen måste ligga i prioriterad ordning, d.v.s. det eleven helst vill ligger som val 1, därefter val 2 o.s.v.
  • Eleven får ETT "ja". Blir det "ja" på val ett testas inte val 2, 3 o.s.v. (Antagen på högrehandsval). Får eleven "ja" på plats 2, står plats 1 som reserv, och val 3, 4 o.s.v. testas inte.
  • Vi rekommenderar att alla elever har tre val eller flera, det kan till exempel vara samma program på olika skolor, eller olika program på samma skola eller en kombination

 

Information kring högre studier på Högskola eller Universitet: www.uhr.se

Viktigt att veta

15 mars         Webbanmälan öppnar. Runt kl. 13 kommer alla utbildningar att gå att hitta här på Antagning.se.

15 april          Sista anmälningsdag + sista dagen du kan prioritera dina utbildningar

2 maj             Sista dag att betala anmälnings­avgift eller styrka avgifts­befrielse 

22 april–13 juni Kontrolluppgifter

20 juni           Sista kompletteringsdag 

11 juli            Antagningsbesked med svarskrav

19 juli            Sista svarsdag

25 juli            Andra antagningsbeskedet

Bra hemsidor att känna till:

Intressetester:

Kontakt

KONTAKTUPPGIFTER OCH BEMANNING JULEN 2023

Kontakta Studie- och yrkesvägledare Karoline kring brådskande frågor

telefon eller via sms på telefon:

0530-182 60 eller 070–577 53 21

Onsdag 27 december kl. 9:00 – 11:00

Torsdag 28 december kl. 9:00 – 11:00