Akvedukten i Håverud

 

Allmänt om akvedukter:

 

Akvedukt kommer från det latinska ordet aquaeductus som betyder vattenbro. När rommarna

först började bygga akvedukter användes de till att transportera vatten ner eller upp till städerna, det var alltså rommarna som man tror började bygga de första vattenbroarna.

Akvedukter var alltså en viktig byggnad för att städerna och invånarna skulle kunna få vatten och inte behöva vandra flera kilometer för att skaffa vattnet som behövdes. Akvedukterna behövde inte se precis ut som akvedukten i Håverud gör till formen utan kunde även vara broar med vattentunnlar. Dessa vattenbroar kan uppfylla flera olika funktioner, ett av dom är det som redan har beskrivits, alltså att rommarna använde vattenbroara för att få dricksvatten och ett annan funktion som en akvedukt kan uppfylla är att transportera vatten över andra vattendrag eller över t ex: vägar, järnvägar etc och i andra delar av världen har man eller använder man de för att vattna skördar och planteringar från t ex ett vattendrag eller sjö längre bort.

 

Det finns ett flertal kända akvedukter som är värda att nämna:

Rommarna var de första att bygga akvedukter och den absolut första akvedukten heter Aqua Appia och den byggdes av Appius Claudius Caecus år 312 f.Kr. Akvedukten skulle leda vatten till torget Forum Boarium som ligger bredvid Palatinen.

 

Aqua Felice, Aqua Virgo och Aqua Paola är namne på de tre romerska akvedukterna som  fortfarande är i bruk och man har hittat 14 st gamla romerska vattenbroar i rommariket.

De förmodligen största akvedukterna som finns och någonsin har funnits ligger i USA. Catskill Aqueduct som transporterar vatten från Catskill Mountain till New York. Akvedukten är 120 miles, ~19. Projektet började år 1907 och var helt klart år 1924.

En annan stor akvedukt som är ännu större än Catskill akvedukten i USA är Colorado River Aqueduct. Akvedukten är nästan 40 mil lång och transporterar dricksvatten från Colorado River till de södra delarna av Califonien. Man började bygga på akvedukten år 1933 och byggde färdigt den år 1941, alltså byggde man denna efter Catskill akvedukten och hade förmodligen bättre teknik nu. Hela 13 städer får dricksvatten från Colorado river via denna akvedukt. Själva idén kom William Mulholland fram med och akvedukten var designad av Frank Weymouth. Det otroliga med att de kunde bygga den under denna tidsperiod var att akvedukten byggdes under andravärldskrigstiden då USA inte hade det så bra ekonomiskt sett.


 


Mycket av basidierna till en akvedukt har kommit från Arkimedes fysik som t ex hans uppfinning där en skruv i en cylinder transporterade vatten uppåt  osv. Just vatten som transporteras i en sådan anläggning använder man när man ska ge själva vattnet från en akvedukt till själva målet.

 

 

 

Akvedukten i Håverud och Dalslandskanal:

 

Akvedukten i Håverud är en del av Dalslandskanal som byggdes klart år 1868 av ingenjören Nils Ericsson. Nils Ericson byggde både järnvägar och kanaler och han föddes och dog 1802 respektive 1870. Att bygga Dalslands kanal tog inte särskilt lång tid, bygget höll på i fyra år, 1864-1868. Kanalens längd är ca:250 km lång och varav 12 km av den är grävd och har 31 slussar och 17 slusstationer. Dalslandskanal har förmodligen blivit ett turistmål pga. av akvedukten vid Håverud. Historien bakom Dalslandskanal går ändå tillbaka till 1600-talet och grundar sig i Upperud vid Upperudsälven. Upperudsälven låg mellan en lång bergsspricka som var 2 km lång och där forsen var väldigt stark, därför började man tidigt använda vattenkraft vid forsen för att driva järnbruk. Detta var bakgrunden till varför Dalslandskanal skulle byggas för att lättare kunna frakta varor och etc och vid 1700-talet ansökte Dalsland om att få ta ett lån av staten för att få bygga kanalen. Men eftersom befolkningen i Dalsland inte riktigt kunde samsas om hur och hur lång kanalen skulle byggas väntade staten med att låna ut pengar tills det hade lugnat sig, men 1863 bedömde staten att projektet skulle kunna gå och genomföras och lånade då ut pengar till Dalsland. När kanalen väl började byggas var det dåliga tider eftersom järn och trädmarknaden gick dåligt och motgångar kom fram som  t ex platsen där akvedukten nu är skulle egentligen också vara kanal, tur att det problemet löste sig. Efter ett tag gick det mot bättre tider igen och Dalslandskanal AB kom på olika sett att finansiera det hela och kanalen gjorde det också möjligt att lättare kunna frakta varor mellan de olika samhällena i Dalsland.

 

Nils Ericsson:

 

Nils Ericsson föddes år 1802 i en den värmländska byn Långban som tillhör Filipstads kommun. Samhället har nu ca: 70 invånare och var ett gruvsamhälle förr. Ericsson var ingenjör och hade en lillebror som hette John Ericson och han var uppfinnare. När Nils Ericson blev äldre blev han VD för ett företag som höll på med kanalbyggande och annan byggverksamhet som hade med vatten och sjö att göra. Han höll bl a på med Karlstads hamn och Säffles kanal men är här i Dalsland främst känd för att ha byggt Dalslands kanal och akvedukten i Håverud. Ericsson var också med när järnvägsbyggandet satt fart och utsågs till chef och ansvarig för byggandet av många järnvägssystem här i Sverige.

 

 

 

Nils Ericssons bror, John, flyttade till USA och uppfann en del saker där bl a en varmluftsmaskin och det var han som uppfann propellern. Så familjen Ericsson var en ganska lyckad familj.

 

 

Akvedukten i Håverud byggdes klart samma år som Dalslandskanal blev färdig, alltså år 1868.

Akvedukten är en combo mellan vanlig vägbro, akvedukt och järnvägsbro och ligger emellan den tredje och fjärde slussen i Dalslands kanal. Det var egentligen inte meningen från början att akvedukten skulle byggas utan vattnet skulle istället genereras av slussar. Problemet vara att strömmarna där var alldeles förstärka och att bergarterna runt om var för lösa och därför skulle det nästan vara omöjligt att bygga och använda slussar. Nils Ericsson kom då på att man istället skulle kunna flytta vattnet med en stor ränna av plåt, en akvedukt. Själva vattenbron byggdes på land och det var lite problem när den skulle hängas upp över forsen men löste sig tillslut. Själv vattenbron är 32.5 m lång och är hopsatt med 33000 nitar. För att dra ner på kostnaden använde man järnplåt och det var tydligen väldigt lyckat eftersom bron hänger fortfarande fritt över forsen och har aldrig gått sönder. Nu är det både vanlig landsvägsbro, järnvägsbro och vattenbro. Det som i början skulle vara på tekniskt och ekonomiskt svårt blev ganska billigt och enkelt ändå.

 

Den som först varar emot byggandet av akvedukten var Major Liliehöök som tyckte att det var alldeles för svårt både tekniskt och ekonomiskt sett, han tyckte att det istället skulle räcka med att bygga en järnvägsbro över forsen. Trots majorens motvilja höll Ericsson fast vid sin idé om en akvedukt över forsen och kom då fram till förslaget att bygga bron  med järnplåt istället för vanlig plåt och kombinerade det som sagt med vattenbro, järnvägsbro och landsvägs bro så att akvedukten fungerade tekniskt bra och kostade mindre att göra. Det var för att Nils Ericsson också var järnvägsbyggare och ingengör som han lätt kunde bygga de övriga delarna också och inte bara en järnvägsbro. Själv järnvägen tillhör Dal-Västra Värmlands järnväg och blev utbytt år 1938 mot en nyare. Hela Dal-Västra Värmlands järnvägssytem blev färdigbyggt år 1928 och är drygt 130 km lång.

 

Som nämt ovan består miljön vid denna del av Dalslands kanal av väldigt jobbig miljö för just kanal och sluss byggande. Bergarterna består tills tor del av kalkrik lerskiffer som är väldigt löst och besvärligt att bygga, borra och fästa saker i. Själva kanalen går genom en bergsklyfta vid denna punkt där strömmarna i forsen är väldigt starka och inte nog med det är det otroligt brandt vilket försvårar byggandet där enormt och det är därför man varken kan fästa eller borra fast en vattenbro i bergväggarna och akvedukten var tvungen att hänga fritt över forsen.


 


Bilden ovan visar hur akvedukten i Håverud hänger fritt över den stora bergsprickan där strömmarna är väldigt starka.

 

Akvedukten är känd över hela världen och är en väldigt stor turistattraktion under sommaren då folk från hela världen kommer för att skåda akvedukten. Att den ligger bredvid Dalslandscenter gör att också befolkningen här också besöker den ganska ofta.

 

 

Källförteckning:

 

 Sv.wikipedia.org/Wiki/Akvedukt

 

Sv.wikipedia.org/Wiki/Dalslands_kanal

 

Sv.wikipedia.org/Wiki/Nils_Ericson

 

Sv.wikipedia.org/Wiki/John_Ericson

 

www.dalslandskanal.se

 

www.vastsverige.se

 

www.mellerud.se