Arbetsgång datorkunskap

 

 

  1. Introduktion, genomgång, inloggning  m.m.

 

  1. Utforskaren, egen mappstruktur.

 

  1. Kap 1. Datorn i samhället. Läses hemma. Ingår i prov övrigt. Under skalet-lektion.

 

      Kap 2.  Windows.  

  1. A/ Gör testet på bokens hemsida. Skriv in datum och resultat i den individuella studieplanen. Studera kapitlet. Här finns ej några övningar. Notera det som är nytt för dig.

      Gör testet igen och skriv in i studieplanen

 

  1. Kap 3. Bokens nättest. Studera kapitlet internet. Notera det som är nytt för dig. Gör uppgifter på sid 67. Välj 3 av de 6 första samt 7 eller 8. Sammanlagt 4 uppgifter.

            Spara frågorna under mappen internet. Skriv ut uppgifterna och svaren och visa   läraren. Gör nättestet igen för att se vad du lärt dig.

 

  1. Kap 4. Läses ej. Vi går istället igenom FC och webbaserad mail istället. Vidarebefordring av mail.

 

  1. Kap 5. Word. Gör nättest först. Följ boken. Här finns övningar. Övningar och uppgifter finns även på bokens hemsida. Avsluta med nättest. Prov.

 

  1. Kap 6. Excel. Se ovan.

 

  1. Kap 7 Powerpoint. Se ovan. Ej prov.

 

  1. Kap 8. Projektuppgifter. Se särskild lapp.